empty Üye ol Üye girişi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

A.Yasemin Cengiz Çağatay'a ("Galeri Mcrd") ait olan  www.galerimcrd.net sitesinden ("Site") eser sipariş eden tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki Mesafeli Satış Sözleşmesini okumuş,içeriğini anlamış ve onaylamış ,şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteden alışveriş yapmayınız.

MADDE 1- TARAFLAR

a) "Site"  http://www.galerimcrd.net isimli alan adından oluşan internet sitesi. 

b) "Sözleşme" İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi.

c) "Alıcı" siteye, işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve sitenin "Shop" sayfasında yer alan eserleri satın alma talebinde bulunan kimselerdir. 

d) "Satıcı" Siteye, işbu sözleşmeyi kabul ederek siteye satılması amacı ile eser listeleme hakkı olan ve eserin maddi haklarının devir hak sahibi olan Şirket .

e) "Eser" Sitede satılması amacıyla sergilenen yapıtlardır.

f) "Taraflar" Alıcı ve Satıcı’yı birlikte ifade eder.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

ALICI'nın SATICI'ya ait www.galerimcrd.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı eserin/eserlerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

3. ÜYELİK ŞARTLARI

SİTEYE üye olabilmek için, reşit olmak, SATICI tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sunmak, SATICI tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir.

 

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1  Teslimat masrafları SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ESERin kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4.2 Teslimat, stokun müsait olması ve ESER bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1 ALICI, SÖZLEŞME konusu ESERİ teslim almadan önce muayene edecek  kırılmış,ezilmiş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul edilecektir.

5.2 ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.3 ALICI SİTE’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.4 ALICI, aldığı ESERi iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 ALICI’lar SİTE dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlarda ALICI sorumludur.

5.6 ALICI SİTE’de satışa sunmuş oldukları ESER’lerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde SATICI’nın sunmuş olduğu ödeme sistemine uymak zorundadırlar. Sunulan ödeme sistemine uymayan ALICI’ların üyelikleri, SATICI tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir.

5.7 ALICI’lar SİTE’nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

5.8 ALICInın SİTE’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ALICI’ların üyeliği, SATICI’nın takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir.

5.9 ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda ALICI’nın itiraz hakkı bulunmamaktadır.

5.10 SATICI tarafından SİTEDE satışa sunulan eserlerin kargoları, ALICI’ya belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda, ALICI   info@galerimcrd.net adresine e-posta yolu ile  bilgi vermelidir.

5.11 SİTE kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için SİTE tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 SATICISÖZLEŞME konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve özgünlük belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.2 SATICI ALICI’NIN siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. SATICInın bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

6.3 Satıcı, sözleşme konusu ürününü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve özgünlük belgeleri ile kargo şirketine teslim etmeyi taahhüt eder.

6.4 SÖZLEŞME konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.5 SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 10 gün içinde iade edilir.

 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

ESERİN cinsi ve türü, miktarı, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.galerimcrd.net adlı web sitesindeki ESER tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

SATICI sitede yer alan eser fiyatlarını istediği gibi değiştirme hakkına sahiptir.Yeni fiyat sitede yayınlandığı anda geçerli olur.Yani sipariş verdiğiniz anda sitede yer alan fiyat ödeyeceğiniz fiyattır.

MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER

8.1 ALICI, SÖZLEŞME konusu ESER’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 SÖZLEŞME konusu ESER’in teslimatı için iş bu SÖZLEŞMENİN elektronik ortamda teyit edilmesi ve SÖZLEŞME konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ESERin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.3 SİTEye üye olmak ücretsizdir.

8.4 Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın, SİTEDE sergilenen ve satın alınan ESER’ler kopyalanamaz, reprodüksiyonu veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

MADDE 9: MÜCBİR SEBEP HALİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

MADDE 10: CAYMA HAKKI

10.1 ALICI’nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren ondört (14)  günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

10.2 Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması, tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.

10.3 Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

10.4 İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

10.5 Ürüne  zarar verilmiş olması halinde ALICI iade talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

10.6 Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

 

------------------------------------------

TKHK CAYMA HÜKÜMLERİ

4077 Sayılı TKHK’ya göre Hazırlanmış Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik

Cayma hakkı

MADDE 7 − (1)Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2)Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3)Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

MADDE 8 − (1)Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2)Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

07.05.2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Madde 48-4b

4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

MADDE 11: GÜVENLİK, GİZLİLİK

11.1 Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere, e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak sadece siz ulaşabilirsiniz. İsterseniz bilgilerinizi sitenin alt bölümünde yer alan "HESABIM" başlığı altında bulunan "Üyelik bilgilerimi güncellemek istiyorum"  bölümünden değiştirebilirsiniz.

11.2 Kişisel iletişim bilgileriniz (ad, soyad, adres, telefon, e-posta vb.) kargo şirketine zorunlu olarak yapılan isim ,telefon ve adres bildirimi dışında üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşılmaz. 

11.3 Kredi kartı ile sipariş verdiğinizde; kartınızın bağlı olduğu banka ile SİTE sistemi otomatik olarak bağlantı kurar. Kredi kart bilgileriniz SİTE’de kayıtlı tutulmamaktadır. Kredi kart bilgileriniz SİTE’de kayıtlı tutulmadığından, bilgilerinizin üçüncü şahıslar tarafından görülmesi ve ele geçirmesi mümkün değildir.

 

MADDE 12: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme nedeni ile doğacak uyuşmazlıkların hallinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi peşinen kabul edilmiştir. Bu hüküm ile ilgili uyuşmazlıkların hallinde dahi aynı yer mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 14: YÜRÜRLÜK

ALICI, SİTE üzerinde sipariş aşamasına geçmesi ve satın almayı onaylaması anında toplam 14 (ondört) maddeden oluşan bu SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Banka Seçenekleri
Neticaret®E-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.