top of page

Website satış taahhütnamesi

 

Kredi Kartı Güvenliği

Güvenliğiniz için Art50.net’ ten kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde her zaman için en son teknolojiler kullanılmakta ve en iyi hizmet sağlayıcılarıyla çalışılmaktadır.
Kişisel bilgi girilen her sayfada internet tarayıcınızda göreceğiniz anahtar simgesi, tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslarca görüntülenmeyeceğinin bir taahhüdüdür.
Güvenlik amacıyla Art50.net’ ten vereceğiniz her siparişi oluşturma aşamasında kart bilgilerini yeniden girmeniz gerekmektedir. Art50.net kişisel bilgilerinizi, kredi kartı numaranızı ya da kredi kartı şifrelerinizi kayıt altına almaz ya da saklamaz.
Kredi kartı güvenliğinizin tam olarak sağlanması ve muhtemel sorularınızda size yardım etmek amacıyla sitemizin güvenlik sorumluları da daima size hizmete hazır durumdadır.

3 Boyutlu Güvenlik / 3D Secure

3 Boyutlu Güvenlik (3D Secure), çevrimiçi alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kredi kartı şirketleri tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemine verilen isimdir. Bu yöntemle gerçekleştirilen alışverişlerin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine verilen özel bir şifreyle doğrulayıp onay sürecini tamamlaması gerekmektedir.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinen bu sistemin Visa için kullanılan uygulamasına “Verified by Visa”, MasterCard için olanınaysa “SecureCode” adı verilmektedir.
Art50.net üzerinden gerçekleştirebileceğiniz alışverişlerde, kredi kartınızın bağlı olduğu bankanın bu ileri güvenlik sistemini desteklemesi halinde ödemenizi 3 Boyutlu Güvenlik şifrenizi kullanarak gerçekleştirmeniz mümkündür.

1. TARAFLAR:

SATICI   

Adı-soyadı: Artelli Sanat Ürünleri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 212 244 26 50

E-posta: info@art50.net

ALICI  (TÜKETİCİ)

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1. İşbu sözleşme 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI:

ALICI tarafından SATICI’dan elektronik ortamda sipariş edilen ürünün; özellikleri, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürünün Adı:

Cinsi/Türü:

Adedi:

Birim Satış Bedeli (KDV Dahil):

Temin Süresi:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Kargo Ücreti:

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil):

Ödeme Şekli:

4. GENEL HÜKÜMLER:

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın 3. maddede belirtilen teslimat adresine gerçekleştirilecektir. Kargoyla teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.8. Kargo ücretinin sitedeki ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu sözleşmede de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, kargo, nakliye ve teslim ve benzer ek masrafların önceden hesaplanamaması halinde ALICI bu ek masrafları ödemekle yükümlü olabilecektir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.10. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.11. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

4.12.1. ALICI ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

4.12.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

4.13. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI, tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI:

5.1. ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

5.2. SATICI, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde ürünü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Cayma bildirimi ALICI’nın bu Sözleşmede belirtilen iletişim kanallarına yapılacaktır.

5.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği olarak, aşağıda belirtilen durumlarda cayma hakkı kullanılamaz ve iade talep edilemez.

i) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

ii) Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, talep üzerine baskısı gerçekleştirilen eserler (örnek olarak dijital eser printleri, fotoğraflar) alıcı talebine istinaden çerçevelenen, alıcının siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil olmak üzere)

iii) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

iv) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, fotoğraf, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları gibi dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,

v) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

vi) Cayma hakkı süresi sona ermeden alıcı onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

vii) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile alıcının ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde,

viii) Teslimat adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ürün siparişlerinde,

Şüpheye mahal vermemek üzere, sanat eserleri üzerinde oluşabilecek en ufak bir bozulma, lekelenme, zedelenme hallerinde ALICI esere verdiği zarardan sorumlu olacaktır, cayma hakkını kullanamayacaktır.

5.5. ALICI, çevrimiçi hediye kuponu/kodu vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.

6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle ürünün teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

7. MÜCBİR HALLER:

7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

7.2. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

Alıcı, Art50.net Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü’nü okuduğunu beyan eder.

9. YETKİLİ MAHKEME:

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.2. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu sözleşme     tarihinde düzenlenmiştir

SATICI

Adı-soyadı: Artelli Sanat Ürünleri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 244 26 50

E-Posta: info@art50.net

ALICI

Adı/Soyadı:

Art50.net, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Gizlilik Politikası, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

1. Art50.net Kimdir

Artelli Sanat Ürünleri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. “Art50.net”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Art50.net iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

E-posta : info@art50.net

Telefon : (0212) 244 2650

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Art50.net tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi

Art50.net, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, Art50.net sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için, Tüketici mevzuatı, iş hukuku, yer sağlayıcıya dair yükümlülükler, vergi mevzuatı gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunulması için, Art50.net sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

2.1. Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri websitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Art50.net’e iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, satın alım gerçekleşmesi halinde kimlik numarası,  telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi, ürün sipariş bilgisini, fatura talep ediliyorsa fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri, sepetteki ve sanal koleksiyondaki ürünlerin bilgisini içerir. İnternet sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası, Art50.net sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir. Hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için toplanmış olan bilgiler analiz edilebilir.

2.2. Art50.net, bu bilgileri Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi veya Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde muhafaza edebilir.

2.3. Art50.net kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi veya güvenlik için gerekli olması halinde tespit edebilir.

2.4. Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,  ticari ileti almaya dair rızanızı beyan ettiyseniz her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

2.5. Art50.net, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı (çerez) kullanarak elde edebilir. Çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel veri toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.

Art50.net sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Çerezlere kullanmayı izin verilip verilmediğini gösterir.

User Centric Security

1 Gün

external_no_cache

Geçici veri kayıt özelliğinin etkin olup olmadığını gösterir.

User Centric Security

1 Gün

persistent_shopping_cart

Atanmış süre kadar müşterinin oluşturduğu sepetine erişebilmesini sağlar.

User input

365 Gün

Stf

Arkadaşa ürün daveti gönderildiğinde, gönderilen zamanın format türünü barındırır.

User input

1 Gün

pollN

Anket olup olmadığı ve müşterinin ankete cevap verip vermediğini gösterir.

User input

1 Gün

frontend

Siteye girildiğinde müşteriyi sürekli takip eden ana çerezdir.

Authentication

1 Gün

guest-view

Konuk müşteri varsa sepetlerini düzenlemelerine izin verir.

User intercase customisation

1 Gün

geoip_processed

Siteye girildiğinde GeoIP ile yönlendirilme yapılmışsa bu bilgiyi tutar.

User intercase customisation

1 Gün

cookielaw

Siteye girildiğinde ziyaretçinin çerez uyarısını gördüğü bilgisini tutar.

User input

Süresiz

_gat

Google Analytics çerezi olup, talep oranını düşürmek için kullanılır. Google Analytics, Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla dağıtılmışsa, bu çerez adlandırılacaktır.

Third party social plug in content sharing

1 Dakika

_gid

Google Analytics çerezi olup, Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

1 Gün

_ga

Google Analytics çerezi olup, Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

2 Yıl

fbsr_761401804024798

Facebook kimlik kontrolü için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

Süresi Belirtilmemiş

fbm_761401804024798

Facebook kimlik kontrolü için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

Süresi Belirtilmemiş

 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre, tarayıcı ayarlarınızdan çerezlere izin verebilir veya reddedebilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

2.6. Art50.net, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların Art50.net İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

3.1. Art50.net, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini Art50.net’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesinin, Üyelik Sözleşmesinin, Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için Art50.net çalıştığı taşımacı, kargo, sigortacı, sanatçı, tedarikçi, sitenin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

3.3. Art50.net başka bir şirket ile birleşirse veya devralınırsa, kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda izin verilen koşulların varlığı halinde, kişisel verileriniz bu şirkete aktarılacaktır. Böyle bir aktarma halinde söz konusu kişiler bu durumdan önceden haberdar edilecektir.

4. Bağlantılar

Art50.net, websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Art50net’in bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Kişisel Veriler İle İlgili Haklarınız

5.1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak Art50.net’e her zaman başvurarak: (1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (6) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (7) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme  (9)  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz. Art50.net’e yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

5.2. Art50.net, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

5.3. Art50.net, Gizlilik Politikası hükümlerinde değişiklik yaptığı takdirde Art50.net’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

 

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. Bu Sözleşmeyi okuyup kabul ederek, Kullanıcı olarak www.art50.net alan adında ve alt alan adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan böyle kısaca “Art50.net İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenmektedir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Art50.net İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

1.2. Art50.net İnternet Sitesi’nin sahibi ‘Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan Artelli Sanat Ürünleri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.’ (Bundan böyle kısaca ‘’Art50.net’’ olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. Art50.net İnternet Sitesi’nde sunulan ve işbu Sözleşmede belirtilen hizmetler, Art50.net tarafından sağlanmaktadır. Art50.net, Art50.net İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanım koşullarını dilediği zaman ve her koşulda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Art50.net İnternet Sitesi’ni kullanan her gerçek ve tüzel kişinin erişimine açılıp yürürlüğe konmuştur.

1.4. Art50.net, işbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları Kullanıcıya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler Art50.net İnternet Sitesi’nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Art50.net tarafından işbu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Art50.net İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve Art50.net İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR

SİTE: Art50.net tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.art50.net ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesini ifade eder. 
HİZMET: Kullanıcının Art50.net İnternet Sitesi üzerinden sunulan elektronik içeriğin tanıtımlarına ulaşması ve Kullanıcının satın almaya karar verdiği elektronik içeriğe ilişkin alışverişi yapabilmesine olanak sağlanarak ilgili içerik ya da içeriklerin e-posta ile gönderilmesi veya Kullanıcının adresine postalanmasını ifade eder. 
KULLANICI: Art50.net İnternet Sitesi’ne ve/veya Art50.net Veritabanına çevrimiçi ortamdan erişen üye olsun ya da olmasın her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. 
LİNK: Art50.net İnternet Sitesi üzerinden Art50.net İnternet Sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Art50.net İnternet Sitesi’ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır. 
İÇERİK: Art50.net İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir. 
İÇERİK SAĞLAYICI: Art50.net İnternet Sitesi dahilinde Art50.net tarafından sunulan tüm içeriklerden Art50.net’in sağladıkları dışında kalanları tedarik eden kişi, kurum ve kuruluşlarladır. 
ART50.NET İNTERNET SİTESİ ARAYÜZÜ: İçerik Sağlayıcılar ya da Art50.net tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Art50.net Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Art50.net’e ya da muhtelif eser sahiplerine ait olan içerikler içerisinde Art50.net İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır. 
VERİ TABANI: Art50.net İnternet Sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Art50.net’e ait olan FSEK gereğince korunan veritabanıdır. 
ÜYE: Art50.net İnternet Sitesi’ne Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek giriş yapan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

3. ART50.NET’İN, İÇERİK SAĞLAYICININ VE KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Art50.net, Art50.net İnternet Sitesi üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle işbu Sözleşme ile tanımlanan Hizmetin verilmesini ve Art50.net İnternet Sitesi Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesini ve Art50.net İnternet Sitesi üzerinden bu içeriklerin satın alma öncesinde görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Sayılan hizmetler Art50.net tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Art50.net’in yetkisi dâhilindedir. Art50.net bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3.2. Art50.net İnternet Sitesi, Art50.net Veritabanına yüklenen bilgilerin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Art50.net, Kullanıcı tarafından görüntülenen bilgilerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3. Art50.net İnternet Sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve Art50.net dışındaki İçerik Sağlayıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Art50.net’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Art50.net çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. Art50.net, İçerik Sağlayıcılar tarafından Art50.net’e iletilen veya Art50.net İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenebilecek, değiştirilebilecek veya sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Art50.net, yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

3.5. Art50.net, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcısıdır. Art50.net, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların Art50.net İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3.6. Art50.net İnternet Sitesini kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlamış olduğumuz Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metnini okuduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

3.7. Art50.net, Art50.net İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metninde belirttiği durumlarda saklayabilir. Art50.net aynı zamanda; Kullanıcının IP adresi, Art50.net İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği, tarayıcı tipi, işlem tarihi gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği ölçüde edinebilir, izin verilen ve yasal yükümlülük olan süreler boyunca saklayabilir ve Sözleşmelerin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru sebeplerle kullanabilir. Art50.net bu faaliyetleri Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirir.

3.8. Kullanıcılar, Art50.net İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Art50.net İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

3.9. Kullanıcı, Art50.net İnternet Sitesi dâhilinde bulunan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Art50.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10. Kullanıcı ve İçerik Sağlayıcı, Art50.net İnternet Sitesi dâhilinde, Art50.net’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

3.11. Art50.net İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Art50.net’in yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Art50.net’in dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

3.12. Art50.net İnternet Sitesi Veritabanı ve bu Veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Art50.net’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.13. Art50.net İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Art50.net İnternet Sitesi Veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Art50.net İnternet Sitesi Veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla Art50.net İnternet Sitesi tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.14. Art50.net İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan içeriğin ve Art50.net İnternet Sitesi Arayüzünün Art50.net’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

3.15. Art50.net İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin Art50.net’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Art50.net İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir. Art50.net İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve Art50.net’in yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılamaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak Art50.net, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.

3.16. Art50.net, Site üzerinden başka sitelere de bağlantılar ve/veya yönlendirmeleri linkler vasıtasıyla sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı Site dışındaki diğer site ve sayfaların da içeriklerinin denetlendiğini kesinlikle göstermemektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek Site dışı diğer içerikten dolayı Art50.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Erişilen tüm üçüncü sitelerden yapılacak işlemlerden doğacak zarardan Art50.net hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Kullanıcı bu linklere eriştiğinde artık sorumluluğun kendinde olduğunu kabul eder.

3.17. Siteye yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Art50.net hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi, dolaylı ya da doğrudan zararlardan Art50.net ve ona bağlı kişi ve kuruluşların sorumlu tutulması söz konusu değildir.

3.18. Art50.net, Site dâhilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Üyeler ve Ziyaretçiler, Art50.net tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen ve Art50.net’in Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen uygun hareket etmesine rağmen Siteye yapılan saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda, Üyeler ve Ziyaretçiler bu sebeple doğacak zararlardan Art50.net’i Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Art50.net’in doğabilecek sorumluluğu dışında sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan eder.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Art50.net İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve Art50.net İnternet Sitesi’nin (sınırlı olmamak kaydıyla Art50.net İnternet Sitesi Veritabanı, Art50.net İnternet Sitesi Arayüzü, tasarım, metin, kodlar da dahil) tüm elemanları Art50.net’e ait ve/veya Art50.net tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

4.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içerik Art50.net’e aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

4.3. Art50.net İnternet Sitesi, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, Art50.net İnternet Sitesi içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, Art50.net hizmetlerini, Art50.net bilgilerini ve Art50.netʼin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Art50.net’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

4.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Art50.net tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Art50.net; Art50.net hizmetleri, Art50.net bilgileri, Art50.net telif haklarına tabi çalışmaları, Art50.net ticari markaları, Art50.net ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

bottom of page